A6:153


(Rubrik:)   Långhundra häradt Närtuna Sochn.
                                                 folio 153Notarum Explicatio

   
A      Måhlsätra torp ähr optagit
         på Kippinge skogz fiäll .        
B      Vtsäde det ena åhret                              4       tunnor
C      det andra                                               2 1/4  tunnor      
D      Skogigh staar engh till                          12       laß
E       En skogz engh till                                12       laß

          "äller kråke"
F        Frösättra torp ligger ochså på
          Kippinge skogzfiell
G       Vtsäde det ena åhret                             1 5/8  tunnor
H       det andra                                              1 1/8  tunnor      
I         Hårdwallß engh till                             10       laß 

       

(Karttext:)


Swagh Sandjordh
Swagh Sand Jordh
Swag Sandjord
Scala Ulnarum