A6:154-155


(Rubrik:)   Långhundra Härad Garn Sochn.Notarum Explicatio


A      Garns kyrkia  
B      Toffsta by medh lille Garn ähr       6   hemman 
         alle tillhopa                                               32  öres 4 th_rs landh
C      Vthsäde det ehna åhret till alle 6 hemman   38 1/2  tunna   
D      det andra lijka myckit                     
E       En hårdwals engh till                               105       las                              
F       Hårdwalls engh till                                    15       las

          Skogh, mulbete och fiskewatn till denne
          byen ähr nödtorfftigt.


Specialis Explicatio
              

1       Wästre gården                                          6       öres 4 th_rs landh .    Skatte
         Vthsädhe det ena åhret i gierdet                 7 1/4  tunnor
G       J wreeten                                                     3/4  tunna  
         det andra åhrett                                         7 1/4   tunnor
         Engh till                                                   23       las
        
2       Den 2 gården frällsehemman 1                   6      öres Landh
         Vthsäde det ena åhret                                  7 1/8  tunna
H      J wreten                                                        3/8  tunna
         Det andra åhret                                          7 3/8  tunnor
         Engh till                                                    22      las
                                       
3       Den 3. gården ähr frelsehemman                6      öreslandh
         Vthsäde det ena åhret                                7 1/2  tunna
I        J wreten                                                       3/4  tunna
         det andra åhret                                          7 1/2  tunna
         Engh till                                                   22      las
 
4       Den 4 gården frelsehemman 1                    8      öres land
         Vthsäde det ena åhret                                  9 1/2  tunna
         det andra                                                   9 1/2  tunna
         Engh till                                                   29       las
       
5       Det 5 ähr et hallft cronhemman                  3 1/3  ores landh¹
         Vthsäde det ena åhret                                  3 7/8  tunnor
K      J wreten                                                       1/4  tunna
         det andra åhret                                          3 7/8  tunnor
         Engh till                                                   12      las

6       Lille Garn frällße                                        2 2/3 öres landh
         Haffuer åker och engh tillhopa medh
         Toffstadh efter sit öretaall ,
         vthsädhe dett ehna åhret                              3 1/8  tunnor
         det andra                                                   3 1/8  tunnor
 L      Wreet till                                                      1/4  tunna
          Engh till                                                    9       las
M      Engeshaga till Lille Garn                            4       las
N      Klockare stugun
O      Wreet till klockaregårdhen                            1/4  tunna
         Engh till klockare gården belegen j
         Gunßarebo engh                                      5       laß
P       Obrukat åker.
 
      

(Karttext:)


Sandiord
Lerjord
Össby ägor
Libby ägor
Leer Jordh
Ler Jordh
Garswijken
Sandiordh
Scala Ulnarum1 D.v.s. öres landh.