A6:156


(Rubrik:)   Långhundra Härad Gottröra
                                Sochn.Notarum Explicatio

 
A        Öster Rukeby       5   hemman              42   <...>      
B        Vtsäde det ena åhret                             35   tunnor  
C        det andra                                              26   tunnor  
D        Obrukat åker                     
E        Star engh till                                        150   las               
F        Engeshager till                                       16   laß                            
G        Hardwalsengh till                                  50    laß
H        Linder till                                              20    laß


Specialis Explicatio
              

1       Westre gården ähr frellße                         10      öres landh
         Vtsäde det ena åhret                                  8 1/2  tunnor
         det andra                                                   6 3/4  tunnor
I        En åker fiel till gården                                1 3/8   tunnor
         Höö till                                                   60        las
        
2       Den andre gården ähr lijka medh den
        
förste j öretaal och ägor, föruthan åker
         fiellen .
                                       
3       Den 3. ähr frellße                                      7      öres landh
         Vtsäde det ena åhret                                 6       tunnor
         det andra                                                  4 1/2  tunna
         Höö till                                                   41       las
 
4       Den 4. ähr Danwijks                                 4      öres landh
         Vtsäde det ena året                                   3 1/2  tunna
         det andra                                                  2 1/2  tunna
         Höö till                                                   21       las
       
5       Den 5 gården ähr skatte                          10      öres landh
        
Lijka medh den 1 och andre gårdhen j åker
         och engh
K      Vtsäde på wreeten                                    1 7/8  tunnor
L       Höö aff engeshagan                                   3      las
M      En skogz engh till                                       8      las
  
          Till denne byn ähr godh skogh och mulbete
          fiskewatn ochså till nödtorften.
 
      

(Karttext:)


Scala Ulnarum
Diursby ägor
Åkerby ägor
Leerjordh
folio 76¹
grund Jordh
Leer Jordh
grund Jordh
Leer Jordh


¹ Folio 76 är överstruket i karttexten.