A6:157


(Rubrik:)   Långhvndras Harath¹


Notarum Explicatio

   
A      Vlfsta        3    hemman                       16    örß land  
B      vthsede i Norgerde                             19     Tunlandh
C      Södergärde                                        17     Tunlandh
D      hårdvalz engh wedh byn                      20     laß
E      Engh tienligh til åker                              4      laß
F      En engz fiel widh Mälsta siön                 7     laß
G      än en engz fiel                                       5     laß
I       en liten fiel widh wärkez grinden          3      laß
H      Vlfsta wreeten                                      2 1/4  tunlandh 
                               
1       Norgården crone hemman                    5      örs land
         Sår thett enna åhrett                             5 3/8  tunlandh
         Thett andra åhrett                                5 3/8  Tunlandh
         Höö                                                  12       laß
                                                                          
2       Millan gården crono                            4       orsz land
         Sår thett ena åhret                               4 3/4   tunlandh
         Thett andra                                         4 1/4   tunlandh
         Höö                                                  10       laß

3       Södergården frälse                              7       örs land
         Sår thett ena åhrett                              8 1/4   tunlandh
         Thett andra                                         7 1/2   tunlandh
         Höö                                                  17       laß

         Huadh skogh och vthmark widh
         kommer så komma de til
         hopa medh Hönsgärde och
         Walkeby och ähr icke så synligh
         wthan al wthuggin män
         fiske inthett ähr altså al dez
         egor beskrifune.
 
 
    
(Karttext:)


Malsta Siön
Uthfiella ahre här belägne
Hönsgärde egor belegne
Vallby egor proxime.
Lerjord
på hela denna plan ähr Hönßgärde och Walkeby Wijhsta egor och skogh
moo jord
Valkeby gärde belegit