A6:158


(Rubrik:)   Husby Sochen. Långhundras Härath 


Notarum Explicatio

   
A      Quike        3    hemman                      32    örßlandh
B      Sår i södergärde                                 32     Tunlandh
C      i nor gärde                                         33     Tunlandh
D      En engh som kallas Dyan                    92     laß
                               
1       Söder gården skatte                           13     örßlandh
        
Välborne herr Johannis Burei köpta frälse
         Hafuer i bymål                                    39     aln
         Sår thett ena åhrett                             13      tunnor
         thett andra åhrett                                13 1/2  tunna
E       En wrett widh ören                              1 1/4  tunna
         Höö                                                   36      laß
                                                                          
2       Mallan¹ gården fralse²                        10      örßlandh
        
Hafuer i bymål                                    30     alnor
         Sår thett ena åhrett                             10      tunnor
         thett anndra                                        11 1/4  tunna
F       En wrett wedh ören                                 3/4  tunna
         Höö til                                               32       laß

3       Norgården fralse²                                9      örßlandh3
         Hafuer i bymal4                                27       alnor
         Sår thett enna åhrett                            9       tunnor
         thett anndra åhrett                             10 1/4   tunna
G      En wrett wedh orn³                                 3/4  tunna
         Hoo³ til                                             24       laß

         ähr och en engh som lyder
         til före skrifvne by medh
         några fiellar och finnes
         igen in folio1 ut 2 . . . . .
         belanngan der skogen så
         ähr han temmligh skön män
         om rågången ähr tuest eme
         han Norby och ofwan bemelte
         by, fiske hafwer the inthet
         Valkhammar engen 25 laß
         in folio 1 eller 2 finnes
 
 
    
(Karttext:)


Valkebygärde belägit
grund jord
Stor Valby gärde belägit
Sand jord
Ler jord
Här ähr Bergby engh belägen
häst hagh köreet
Norby Gårdhz egor möta här
pårßmyra
Ragnil fiel ähr här belegen och lyder till Vedbo prästegårdh
 
 

¹ D.v.s. Mällan.
² D.v.s. frälße.
3 D.v.s. öreslandh.
4 D.v.s. byamål, ören och Höö.