A6:16


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

                                                                                    
A    Bryllestadh ähr ett skattehemman          8      öres Land
B    Vthsädhe dett ehna åhrett                     6       tunnor
C    Obrukatt swagåker                              1       tunna
D    Vthsädhe dett andre åhrett                    5 3/4  tunnor
E     Obrukadh åker                                    2 1/4  tunna
F     Hårdhwaldz Eng till               8              
G    Starräng till                            5           20      Laß
H    Lindh till                                2  
I     Ängeshaga till                         5      

      Skog, mulebeeth, och fiskewatn till nödtorfften
      
 
 
(Karttext:)


Moorsta ägor
Ådhra Siön