A6:17


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

                                                                                    
A    Staarby ähr ett skattetorp                   3     Öres Land
B    Vthsädhe dett ehna åhrett                   2 1/4  tunna
C    Dett andra åhrett                                1 3/4  tunna
D    Obrukatt wreet till                                 5/8  tunnor
E    Ängeshaga till                                     2       Laß
F    Kärr äng till                                        3       Laß   

      Skogh och mulebeete godt.
      Fiske wattn lithedh.
      
 
(Karttext:)

Ådra Siön