A6:22-23


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta Sochn.Notarum Explicatio

   
A    Södhra Hall ähr 5 hemman 
       Alle fem hemmanen tillhopa                       36 1/3 Öres Land
B    Vthsädhe dett ehna åhrett                          28 1/2  tunna        
C    Obrukatt åker                                             1 1/2  tunna
D    Dett andra åhrett                                       28      tunnor
E     Ängh halfparten hardwald och halfparten starr botn.
       Till heele byen                                         170      Laß
F     Starräng till                                               40      Laß
 
1     Norra gården ahr¹ skatte                           11      Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                            9      tunnor
       Dett andra åhrett                                         8 3/8  tunnor
G    Wreet till Nårra gården                                1 1/4  tunna
       Ängh till                                                    64       Laß
     
2     Den Andre garden² ähr Academia               6 1/3 Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                            5 1/8  tunna
       Dett andra åhrett                                         4 7/8  tunna
H    En wreet till samma gårdh                            1      tunna
       Eng till                                                      37       Laß  
                                       
3     Den Tridie gården ähr skatte                        6      Öhres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                            4 7/8  tunna
       Dett andra åhrett                                         4 1/2  tunna
I      En wreet till samma gårdh                               3/8  tunnor
       Äng till                                                      35       Laß  
 
4     Den Fiärde gården ähr skatte                      8       Öhres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                            6 1/2  tunna     
       Dett andra åhrett                                         6 1/8  tunna     
K    En wreet till ehn                                          1       tunna
       Äng till                                                      45       laß

5     Den Fämte garden² ähr skatte                     5       Öhres Land
       Vthsädhe dett ehna åhret                             4 1/8  tunna     
       Dett andra åhrett                                         3 7/8  tunnor    
       En wreet till                                                    3/4  tunnor
L     Engh till                                                    29       Laß

       Till denne byen ähr skogh, muhlbeete,
       och fiskewatn till nödtorfften.

M    Skwalte qwarn till fierde gården som kan
        gå höst och wår.
        Hafwer och fierde gården en skwalte qwarn
        j skogen.


       
(Karttext:)


Nårre Halls ägor på denna sidhan.
Ler mylla
Leer mylla
Swag Jiord
Scala ulnarum
Harsiön
Upprättad år 1639 af Christiernsson


¹ D.v.s. åhr.
² D.v.s. gården.