A6:24


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

                                                                                    
A    Norra Hall ähr 2 skattehemman,                  
       hwart deera                                       9 1/3  Öres Land
B    Vthsädhe till både hemmanen tilhopa
       Dett ehna åhrett                               19       tunnor
C    Dett andra åhrett                              16       tunnor
D    Wreet till Wästre gården                    1        tunna
E     En wreet till samme gård                      1/2    tunna
F     Wreet till Östra gården                         1/4   tunna
G    Engen till både hemmanen till          120       laß

       Till denne byen ähr skog muhl-
        beet och fiske watn till nödtorfften.

H    Obrukadh åker till bådhe hemmanen   1 1/2  tunna
                                                                   -  Landh
I      Obrukadh åker j Östre gärdet            1      tunna land
K    Änges haga till Nårra gården tilll         2       laß

      
 
(Karttext:)


swag Jiordh
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Södhre Halls Åker på denne sidan