A6:25


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

                                                                                    
NB    Denna eng ligger jn till Norre
          Halls östre giärde och bör ihopa
          fogas där som står noteradt NB. 
 
 
(Karttext:)

Gälnan Lacus
Hårdwaldz äng
Södhre Halls äng på denne sidan
Scala Vlnarum