A6:28


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

                                                                                    
A    Saltpetter siudarens hws                  
B    Vthsäde där till både åhren              2 ½    tunna
C    Eng till                                          19        laß
D    Åker wreet till Saltpetters torpett.
E     Miöl qwarn ligger vnder Been Hammar
F     Mölnarens stuffwa   
G    Åkerwreet till Norra gårdhen j Rööby
       Hwilken ähr specificerad folio 27.
H    Åkerwreet till Millan gården specificerad folio 27.
I      Engies hagha till norra och södhre gården,
       specificerad folio 27.
K    Wreet till Backa specificerad folio 27.                   
L     Engies haga till Backa         
 
      
   
(Karttext:)

Sparr Lacus
deße wreter liggia jn till Röby Engh där som ähr noteradt NB folio 27.
Scala ulnarum