A6:30-31


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

   
A    Mählstadh ähr 4 hemman 
       alle tilhopa                                                32    Öres Land
B    Vthsädhe till heela byen det ehna åhret       30      tunnor    
C    Obrukadt åker                                               3/4  tunnor
D    Dett andra åhrett                                       27 1/4  tunna
E     Stora ängen hårdhwall till                         129      Laß     
F     Lille ängen hårdhwall till                            20      laß                               
G     Wreet till bådhe skatte gårdarna                    1/4  tunna

1     Eckeskoghen ähr skatte                              8     Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                           7 5/8  tunnor
        Dett andra åhret                                        6 3/4  tunna
H     En wreet till wästre gården                            3/4  tunna
        Ängh till                                                   37      Laß
I      Ängiestäppa till                                           1      Laß
     
2     Södhra gården ähr skatte                            6     Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                           5 3/8  tunnor
       Dett andra åhrett                                        5       tunnor
       Eng till                                                      27      Laß 
K    Engies hagha till millan gården                     3       Laß
                                             
3     Millan gården                                            11 2/3 Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                          11 1/8  tunna
       Dett andra åhrett                                         9 7/8  tunnor
       Höö till                                                     54       Laß  
L     Engies haga till                                            3       Laß
     
4     Östra gården ähr frälße                                6 1/3 Öres land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                             6       tunnor    
       Dett andra åhrett                                         5 3/8   tunnor    
       Höö till                                                      29       Laß  
M    Engies hagha till                                           5       Laß

        Skogh och mwlbeet till nödtorfften.

N     En skwalteqwarn till hwart hemmanet
        

    
(Karttext:)


Bro-by äghor
Saleby ägor 
Lehr Jordh
Swag åker
Lehr Jordh
Lädinge ägor
Grund Jordh
Grund Jordh
Lädinge ägor
Scala Ulnarum