A6:32-33


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta Sochn



Notarum Explicatio

   
A    Broby ähr 3 hemman                                 20    Öres Landh
B    Vthsädhe dett ehna åhrett till hela byn        19 ½  tunna
C    Dett andra åhret                                        18      tunnor
D    Obrukatt åker till                                            3/4 tunnor
E     Hårdwalls eng till                                      30      Laß
F     Engies haga till                                            4      laß                               
      
1     Norra gården ähr frälße                              5 1/2 Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                           5 3/8  tunnor
        Dett andra åhrett                                       5 3/16 tunnor
        Engh till                                                   10      Laß
     
2      Mellan gården ähr och frälße, lijka medh
        Norre gården j öretal och ägor.                           
                                            
3     Södhre gården ähr skatte                             9     Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                            8 3/4  tunnor
       Dett andre åhrett                                         8 7/8  tunnor
       Engh till                                                     15      Laß

       Till denne byen ähr skog och muhlbeet
       till nödtorfften.

 
 
    
(Karttext:)


Korsta bys ägor
Sandmylla
Sand mylla
Lermylla
Lermylla
Mälsta ägor
Lermylla
Scala ulnarum