A6:34-35


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

   
A    Saalby 2 hemman                               44    Öres Land  både tilhopa
B    Vthsädhe dett ehna åhrett                    32     tunnor
C    Obrukadt åker                                      2     tunnor
D    Dett andra åhrett                                 30     tunnor
E     Obrukadt åker                                     1 3/4 tunna
F     En wreet                                              2      tunnor
G    Höö aff engiarna till                           208      laß                               
     
1     Wästre gården ähr skatte                    22     öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                   17      tunnor
       I wreeten som ähr noteradt mz G          1      tunna
       Wreeter till Wästre gårdhen                     5/8 tunnor
       Höö aff engiarna till                          104      laß
                                                                          
2     Östre gården ähr frälße                       22     öres Land
      
Lijka med Wäster gården j öre tahl, giärden och engier-
       na. 
       Vthsädhe till Östre gården j wreten noterad mz F    1  tunna
H    Wreetar till Östre gården                        1 1/2 tunna
       Höö aff engierna                                104      laß
I      Engies haga till Östre gården                  4      laß

       Skog och mwlbeete till nödtorfften
 
 
    
(Karttext:)


Beetes haga
Lermylla
Bethes hagha
Lermylla
Lermylla
Lermylla
Lermylla 
Kosta ägor
Mälsta äghor
Lädinge ägor
Hellgö ägor
Scala Vlnarum