A6:36-37


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

   
A    Skarp Sundby ähr 3 hemman              32     Öres Land
B    Vthsädhe dett ehna åhrett                    23      tunno
C    Dett andra åhrett                                 21     tunna
D    Obrukad åker                                       1     tunna
E     Hårdwalls eng till                                30      Laß 
F     Hårdwaldz eng till                               10      Laß                           
     
1     Norre gården ähr frälße                      10      Öres Land
       Vthsäde dett ehna åhrett                       7 1/8  tunna
       Dett andra åhrett                                  6 7/8  tunna
       Höö till                                               12      Laß
                                                                         
2     Mellan gården ähr skatte                     13     Öres Land
       
Vthsädhe dett ehna åhrett                      9 1/4 tunna
       Dett andra åhrett                                   8 7/8 tunna
       Höö                                                   16       Laß

3     Södhre gården ah¹ frälße                      7      Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                     5       tunnor
       Dett andra åhrett                                    4 1/4  tunna
       Höö till                                                 9       Laß
G    Wreet till Södhre gården                          3/4   Tunna
H    Engiesfiellar till Fuglesundha              
       Höö till                                                 3       Laß
      
       J denne by haffwer Nyby en vthiordh     2     öres Land
       som ähr specificerad folio 39.

       Till denne by ähr hwarken skog muhlebeete
       eller fiskewattn.
 
 
    
(Karttext:)


Lindh
Gillesta ägor
Lind
Sunnerby ägor
Fuglesunda äghor
Sandmylla
Kosta äghor
Scala ulnarum

 

¹  D.v.s.ähr.