A6:4


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Gaarn SochnNotarum Explicatio

   
A    Sundby ähr    3    hemman                      16      Öres Land
B    Vthsäde till heela byen dett ena åhret       28 3/4  tunnor    
C    Dett andra åhret                                      20 3/8  tunnor
D    Hårdhwaldz eng                                      54       laß    
E     Obrukadt åker                                          <...>

1     Norra gården ähr skatte                            6      öre  4 penning land
       Vthsädhe dett ehna ahret¹                        10 7/8  tunnor
       Dett andra åhret                                        7 7/8  tunnor
F     Wreetar till samma hemman                       1      tunna
       Eng till                                                     21      laß  
            
2     Mellan gården ähr skatte                           7       öhre 4 penning land
       Vthsädhe dett ehna åhret                          12 ½    tunna
       Dett andra åhret                                       9 1/8    tunna
       Eng till samma gårdh                              25         laß  
                                       
3     Södhre gården ähr crone hemman            2 2/3   Öres Land
       Vthsädhe dett ehna året                           4 7/8    tunna
       Dett andra åhrett                                     3 3/8    tunnor
       Eng till dett heemmanett                             9        laß
G    Eth nybygdt torp på hwilkett såhs               5/8    tunnor              

           

(Karttext:)

Husa äghor
Sandmylla
Libby ägor på denne sijdan
Sandmylla
Leermylla
Store Kaarby ägor
 
 

¹ D.v.s. åhret