A6:41


(Rubrik:)        Närtuna  Sockn. 

 
Effterschrefne byiar ähre i Närtuna
sochn afmätte


Vbby                             Folio    42                    
Fiskesodh                      Folio    43                                                   
Malmby                         Folio    44 och 45                     
Dylansztorp                   Folio    45                        
Söderby                        Folio    47 och 50
Byletorp                        Folio    47    
Målsättratorp                Folio    48 item folio 153  
Frösättratorp                 Folio    48 item folio 153         
Kippinge                       Folio    49 och 48
Bärga                            Folio    50                        
Åhnstadh vthgiordh        Folio    50                        
Mälhambra                    Folio    52
Kallsta                           Folio    53
Härtzhambra                  Folio    55
Ingelsta                          Folio    56
Mardala                         Folio    57
Närtunabyn                    Folio    59
Närtuna Prästegårdh      Folio    59
Lingons Myran               Folio    60
Stora Åby                      Folio    61
Nederlunda                    Folio    63
Stora Åby ängh              Folio    64
Lilla Åkerby                   Folio    65
Stora Åkerby                 Folio    67
Lindberga                       Folio    68
Lilla Åby                        Folio    69
Bählinge                         Folio    70
Biörckebacken ibidem    Folio    70
Nifsta                             Folio    74 ¹
 

¹ Hela raden är överstruken.