A6:44


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna SocknNotarum Explicatio

   
A    Malmby 1 skatthemman                           24    öres landh
B    Vtsäde j det wästre giärdet                         7 3/8 tunna
C    J stora giärdet till samma åhr                     11      tunnor
D    J lilla giärdet                                               3 ½  tunna
E     Det andra åhret j södre gierdet                 13      tunnor
F     J östergierdet                                           10 1/4 tunnor
G     Lötängien hårdwal till                               30      laß
H     Tuffenengien hårdwall till                          38      laß  
I       Star engh till                                              7      laß
K     Linder till                                                   8      laß
L      Qwarn till Malmby                       
                                         
        Godh skogh och  muhlbeet, fiskewatn
        till nödtorfften.

 
    
(Karttext:)


Sandjordh
Sandjordh
Vbby äghor
Sandjordh
grund jordh
Sandjord
Hertzhambra ägor
Lermylla
Lermylla 
Söderby ägor
Kippinge ägor