A6:45


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna SocknNotarum Explicatio

   
A    Dylans torp ligger på Malmby ägor
       och brukaß både åker och äng vnder
       Malmby, Samma torp ähr belägett
       norr iffrån Malmby och bör hopafogas
       der som står NB                      
B    Vtsäde till torpet det ena åhret                    5 1/4 tunna
C    det andra                                                   4 1/4 tunna
D    J wreten på engien                                     4 3/4 tunnor
E     Engh halff hårdwal och halff star              20      laß
F     Hårdwallß engh till                                      8      laß
G     Hårdwallß ängh till                                  10      laß  
 
    
 
(Karttext:)


grund åker
Sandjord
Sandjord
grund åker
Sandjord
Scala Ulnarum