A6:48-49


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna SocknNotarum Explicatio

   
A     Målsättratorp ähr optaget på Kippinge skogz fiell           
B     Vttsäde det ena åhret                          4     tunnor
C     det andra åhret                                   2 1/4 tunnor
D     Skogigh starengh till                          12      laß
E      En skogh ängh till                             12      laß

F      Frösättra till Kråke- torp ligger ochså på Kippinge skogz fiäll
G      vtsäde det ena åhret                           1 5/8 tunnor
H      det andra åhret                                   1 1/8 tunnor
I       Hårdwallß ängh till                            10      laß

NB    Öfferst i denne book pagina 153 är
         ett ord Hedermora insatt med
         en gammal afrijtning af Målsät-
         tra och Frösättra eller Kråketorp.
         ibidem pagina 153.

(Notarum Explicatio  till Folio 49:)

A     Kippinge      2    hemman                     27     öres landh
B     vtsäde det ena åhret                             25 1/2  tunno
C     det andra                                             24      tunnor
D     Åker till skattegården enskilt
E      Åker det andra åhret till skattegården enskilt
F      Hårdwallß engh till både gerderna         30      laß 
G     Hårdwallß ängh till                                 10      laß
H     Skogug staräng till                                  6      laß  
I       Linder till höö                                        4      laß
K     Hårdwallßäng till Söderby specificerat folio 46.    

(Karttext till folio 48:)


Sandjord
Sandjord
Sandjord
Sandjord

(Folio 49:)

Notarum Explicatio

Specialis Explicatio                     
     

1      Den westre gården ähr skatte               16 1/3  öres landh    
        vtsäde det ena åhret                             15 3/8   tunno
        det andra åhret                                     14 1/2  tunnor
L      En wreet till wästragården                       1 1/8  tunnor
M     En wreet till                                                      1/4  tunnor
N     En wreet till samma gårdh                           3/8  tunnor
        Höö till westergården                            30       laß
        Till den wästre gården ligger 6 öres landh skatjord
        enskilt vtsäde till de 6 öre   på den åkeren
        medh noteret D                                       5       tunnor
        På åkren med E noteret                           5 1/2  tunnor
O     En änges fiel till de 6 öres landh             10       laß
        En änges fäll till samma 6 öres landh belägen wed,
        Söderby noteret  medh K folio 46 blifuer höö    4   laß
                                                                                
2      Östergården ähr Academiæ                  10 2/3  öres land
        vtsäde det ena åhret                              10 1/8  tunna
        det andra åhret                                        9 1/2  tunna
P      En wreet till Östregården                            3/4  tunno
        Höö till Östregården                             20       laß
        
        Till Kippinge ähr skogh och mulhbete till nöd- 
        torfften, inthet fiskewatn.
 
 
(Karttext:)


Leer Jordh
grund jordh
Mallmby ägor
Leerjord
Leerjord
Söderby ägor
Leerjord
Leerjord
Scala Vlnarum