A6:5


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Gaarn SochnNotarum Explicatio

                                                                               
A    Åkerby vthjordh ähr                     8    Öres Land   
      
Haffwer i förtijden warit eet hem-                           
       man Akerby¹ benempdh men nu ähr ther                
       ingen hus vthan jorden brukas till                                     
       Sundhby, som ähr affrijtatt folio 4
B    Vthsädhe thedh eena åhrett         12 3/8  tunnor    
C    Dett andra åhret                           7 3/4  tunnor
C    Obrukatt åker till samme åhr         1 3/8  tunnor
D    Hårdwaldz eng till                       12      laß

 
     
(Karttext:)


Leermylla
Denne vthiord ligger in till Sundby på östre sijdan, där som står NB
Leermylla
Sandmylla
Libby ägor 
Ohßby bys ägor ³
Scala Ulnarum

(Blyertsanteckningar samt andra troligen senare tillkomna anteckningar har utelämnats)


¹ D.v.s. Åkerby
² D.v.s. öre
³ D.v.s. Öhßby