A6:50-51


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A     Bärga       2    skatthemman                24     öres landh
B     vtsäde det ena åhret                            19 1/2  tunna
C     Obrukat åker j samma gierdet               1 1/2  tunna
D     Een wreet till samma åhr                           3/8  tunnor
E      det andra åhret                                   14 1/2  tunna
F      En wreet till det åhret                               3/4  tunnor
        En wreet widh Söderby huilken är noteret
        medh Y folio 47.                                   1      tunna
G     Hårdwals äng till                                  35      laß 
H     Hårdwalß ängh till                                24      laß 
I       Hårdwals ängh till                                  8      laß 
K     Hårdwals ängh till                                12      laß
L      Starengh till                                             4      laß  
        2. engesfieller widh Söderby noterede
         medh X folio 47.                                  10      laß

         Til Berge ähr skogh, muhlbete och fiskwatn til nödtorften  


Specialis Explicatio                     
     

1      Wästregården ähr skatte                      12 1/2  öres landh    
        vtsäde det ena åhret                             11 1/8   tunno
        det andra åhret                                       8 5/8  tunnor
O¹    En wreet till westre gården                    1       tunna
        Höö till westre gården                                 48       laß

M     Ett torp till westregården                     
N     Vtsäde det ena åhret till torpet                    3/4  tunnor
O     det andra                                                   1/2  tunna
P      Obrukat åker till torpet                           1       tunna
                                                                                      
2      Östregården ähr och skatte                   11 1/2  öres land
        vtsäde det ena åhret                              10 1/4  tunnor
        den andra                                               7 5/8  tunna   
        Höö till Ostergården²                             45       laß

Q     Ett torp till Östergården                     
R      Vtsäde till torpet                                      1 1/2  tunnor
S      En engeshaga till torpet                            1      laß
T      Tienligit till åker                                           
V      Tienligit till ängh                                       

         Denne Östregården brukar och               2 1/2  öres
         land jord j Söderby folio 47
         vtsäde till de 2½ öres landh, jordh
         det ena åhret                                           2 1/8  tunna
         det andra                                                1 13/16 tunna   
         Höö till                                                   5       laß

         Ånstadh skattevttjordh,                           8      öres land
W      Vtsäde till vttjorden                                8       tunnor
X       Hårdwallßengh till vtjorden                  40       laß
Y       Obrukat wreet till östergården                    7/8  tunna
          Af denne Åhnsta vtjordh, brukar Norr
          gården i Söderby                                    4      öres landh
          Hertzhambra                                          2      öres land
          Westergården j Berga                             1 ½  öres land
          Och Östergarden² ibidem                           ½  öres land
       
 
 
(Karttext:)


Sperr
Beteß Haga
Sandjordh
Sandjordh
Sandjordh
Sandjordh
Scala ulnarum
 

 

¹  O skall vara ett O med ett kors över.
²  D.v.s. Östergarden