A6:52


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A     Mählhambra        2     Skatthemman
        huardere ähr                                         8    öres landh          
B     vtsäde det ena åhret till både gårdeär    16     tunnor
C     det andra                                             15     tunnor
D     Hårdwalßengh til både gårderna           36      laß
E      Starengh till                                           8      laß

         Till denne byen ähr liten skogh och mul
          bete, intet fiskewatn.


(Karttext:)

Brabergz ägor
Hertzhambra ägor
Leerjordh
Hertzhamra ägor
Beteß haga.
leerjordh
Uthambra ägor
grundjord
grundjordh
Leerjord
Uthambra ägor
Sandjord