A6:53


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna SocknNotarum Explicatio

   
A     Kolsta        1    Skattehemman             12      öres landh          
B     Vtsäde det ena åhret                              8 1/2  tunnor
C     det andra                                               7 3/4  tunnor
D     En wreet till                                              3/4  tunnor
E      En wreet till                                              7/8  tunna         
F      Starängh till                                         45       laß
G      Tienligit till åker                                    

         Skogh, muhlbete och fiskewatn till denne
         gården ähr litet.


(Karttext:)

Leer Jordh
grund åker
Härtzhambra ägor
Scala ulnarum