A6:54-55


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A     Härtzhambra        3    hemman             30      oreslandh¹
B     Vtsäde i östregierdet                            34      tunno
C     J westre gierdet                                    21 1/2 tunna
D     Starängh till                                          50      laß 
E      Staräng till                                           30      laß
F      Hårdwalß eng till                                 20      laß
G     Hårdwals engh till                                  4       laß


Specialis Explicatio                     
     

1      Norre gården ähr skatte                       18      öreslandh    
        Vtsäde j östregerdet                             20 3/8  tunno
        Westre gärdet                                      12 7/8  tunna
        Höö till Norre gården                           62       laß
                                                                                
2      Millangården ähr Academiæ                   7      öres land
        vtsäde j östregärdet                                7 7/8  tunna
        Westre gärdet                                        5       tunnor
H     En wreet till millan gården                       1 1/4   tunna
        Höö till millan gården                            24       laß

3      Söregården ähr Skatte                            5      öres landh
        vtsäde j östregärdet                                5 5/8  tunna
        J westre gärdet                                       3 1/2  tunna
I      En wreet till Söregården                          1       tunna
K    En wreet till                                             11/2   tunna
       Höö till samma gårdh till                        14       laß
        
        Skogh och mulbete till nödtorfften
        fiskewatn inthet.
 
 
    
(Karttext:)


Mallmby ägor
Kålstadh ägor
Jngelsta ägor
grund lerjord
Leerjord
Leer Jord
Mälhambra ägor
Leerjord
grund Jord
Scala Ulnarum


 

¹ D.v.s. öreslandh.