A6:56


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna SocknNotarum Explicatio

   
A     Ingelsta        3    hemman                    20     öres land
B     Vtsäde i södre giärdet                         16      tunno
C     J nyrre giärdet                                    11 1/4  tunna
D     Een wreet till samma åhr                       1 3/8  tunna
E     Obrukat åker j wreten                          1 1/2  tunna     
F      Star äng till                                         40      las
G     Hårdwallßengh till                               12      laß
 

Specialis Explicatio                     
     

1      Norre gården ähr academiæ                  8      öres land   
        vtsäde j södre gierdet                            6 3/8  tunno
        Norre gierdet                                        5 5/8  tunnor
H     En wreet till norre gården                       1 1/4  tunna
        Höö till                                                21      laß
                                                                                
2      Millan gården ähr skatte                         5      öres landh
        Vtsäde j södre gierdet                            4      tunnor
        Norre gierdet                                         3 1/2  tunna  
H     En wreet till millan gården                         9/16   tunna
        Höö till                                                 13       laß

        Söregården ähr academiæ                      7       ores land¹
        vtsäde j söre gierdet                               5 1/2   tunna
        Norre gierdet                                         4 7/8    <...>
K     En wreet till                                            2 1/8   tunna
        Höö till                                                 18       laß
        
        Skogh, mulbete, fiskewatn lijtet.
 
    
(Karttext:)


grundjordh
Lind
Wardala ägor
Lindh
Leerjordh
Närtuna ägor
Lerjord
Hertzhamra ägor
 

¹  D.v.s. öres landh.