A6:57


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn .Notarum Explicatio

   
A     Wardala        3    hemman                   32     öres landh
B     Vtsäde det ena åhret                           27      tunno
C     det andra                                            20      tunnor
D      Hårdwalß engh till                                30      laß
E      Hårdwals engh till                               20      laß
 

Specialis Explicatio                     
     

1      Wästergården ähr skatte                      14      öres land   
        Vtsäde det ena åhret                            12       tunno
        det andra åhret                                       8 3/4  tunnor
        Höö till wästergården                           22       laß
                                                                                
2      Millan gården ähr academiæ                   6      öres landh
        vtsäde det ena åhret                               5 1/8  tunnor
        det andra                                               3 1/4  tunnor
        Höö till                                                  9       laß

3      Östergården ähr skatte                        12      öres landh
        Vtsäde det ena åhret                           10 1/4  tunna
        det andra                                              7 1/2  tunna
        Höö till                                               19       laß
        
        Skogh och mulbeet ringa, fiskewatn
        något lijtet.

F      Till Wardala ähr dene wreeten                  7/8  tunnor
    

(Karttext:)


Sandjord
Leerjordh 
Lerjord
grund leerjord
Ingelstadh Ägor
Ingelstad ägor
Scala Ulnarum