A6:6-7


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

   
A     Garns Kyrkia  vide pagina 154 et 155.
B     Toffsta by medh Lille Garn ähr 6 hemman
        alle tillhopa                                                    32    Öhr 4 penning Land
C     Vthsädhe dett ehna åhrett till alle 6 hem          38 ½   tunna
                                                      manen
D     Dett andra åhret lijka mykett      
E     En hårdhwaldz eng till                                  105       laß
F     Hårdhwaldz eng till                                        15       laß      
       Till denne by ähr skogh, muhlebeeth och fiske-
       watn till nödtorfften.


 Specialis Explicatio


1      Wäster gården ähr                                         6       öre 4 penning Land
         Vthsäde dett ehna året j giärdet                     7 1/4   tunna
G      J wreethen                                                        3/4   tunna
         Dett andre åhret                                            7 3/4   tunna
         Eng till                                                         23       laß
 
2       Den andre gården ähr frälße                           6       Öres Land
         Vthsädhe dett ehna årett                                 7 1/8   tunna
H      J wreetten                                                         3/8   tunna
         Dett andre åhrett                                            7 7/8   tunnor
         Eng till                                                         22        laß

3       Den tridie gården ähr frälße lijka medh
         den andra j örtal och ägor,                         
I       Wreet till samme gårdh                                      3/4   tunna
 
4       Den fiärde gården ähr frälße                           8       Öres Land
         Vthsädhe dett ehna åhrett                               9 ½   tunna
         Dett andre åhrett                                            9 ½   tunnor
         Eng till                                                         29        laß

5       Den fämte, ähr ett halft cronohemman             3 1/3   Öres Land
         Vthsädhe dett ehna åhrett                               3 7/8   tunna
K      J wreeten                                                          1/4   tunna
         Dett andra åhret                                             3 7/8   tunnor
         Eng till                                                         12        laß

6       Lilla Garn frälße                                             2 2/3 Öres Land
        
Haffwer åker och äng tillhopa med Toffsta, effter sitt
         öretahl
         Vthsädhe dett ehna åhrett                               3 1/8   tunna
         Dett andra åhret                                             3 1/8   tunna
L       En wreet till                                                      1/4   tunna
         Höö                                                               9       laß
M      Enges haga till                                                4       laß

N      Klockare stuffwan
O      Wreet till klockaregården                                  1/4   tunna
P       Eng till klockaregården, belägen j Gunsorebo engh
          till                                                                 5       laß
          Obrukat åker                                               

Effter i denne book pagina 154 et 155 fins
öfwer denna byn en annan afrijt-
ning innfattad sedermehra ; som
jämwäl är uthi inspector Peder Mehnlös
tijd författad, hvilkit af deß ann-
teckning sees kan.
  
 
(Karttext:)

Sandmylla
Libby ägor
Sandmylla
Lermylla
Öhsby ägor
Sandmylla
Garß Wijken.
Scala Vlnarum