A6:60


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A    Lingons Myran ähr et torp vnder Närtuna
       Prestebordh
B    Vtsäde j norregierdet                                 7      tunnor
C    Södre gierdet                                            8       tunnor
D    Östregierdet                                              7 3/4  tunnor
E     En wreet till torpet                                     1 1/2  tunna
F     En wreet till torpet                                        3/4  tunnor
G     En wreet till                                                 1/4  tunna
H     Staar engh till torpet                                10       laß
I      Engeshaga till                                             2       laß
K    Betes haga till torpet                                   <...>

       Den 1 gården j Närtuna byen, brukar
       efterschreffne wreetar,
L     En wreet till 1 gårdhen j Närtuna byn          2 1/8  tunna
M    Enwreet till samma gårdh                               3/8  tunnor
N    Obrukat wreet till den gården                      1      tunna
O    Tienligit till åker                                          1 3/4   tunnor
P    Engeshaga till denne gården                         4       laß                                    
Q    Beteshaga till samma gårdh,                         <...>         

 
    
(Karttext:)


Sandjord
Sanjord
Sandjord