A6:61


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A    Stora Åby ähr skattehemman                    16    öres land
B    vtsäde det ena åhret                                  24     tunnor
C    den andra                                                 23     tunnor
D    En wreet till                                                1     tunna
E     Hårdwallßengh till                                      6      laß
F     Hårdwalßengh till                                       1      laß

        Denne gården haffuer sin engh wedh D folio 64 = på stoore Åby ängen
        på huilke fieller bliffuer höö                      15      laß

       Till Stora Åby ähr lijtet skog och muhlbete
       Jnthet fiskewatn.
 
    
 
(Karttext:)


Lille Åby ägor
Bärby agor1
Leer Jordh
Leerjord
LeerJordh
Bäärby ägor
Scala Ulnarum


1 D.v.s. ägor.