A6:62-63


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna SocknNotarum Explicatio

   
A     Nederlunda   2   hemman                     14      öres landh
B     Vtsäde j södre giärdet                          20      tunnor
C     Norre gierdet                                       18 1/2  tunna
   Engh hallff hårdwall och hallff starbotn   26      laß
    Hårdwallß engh till                                18      laß 
    Hårdwallß engh till                                12      laß


1      Norre gården ähr skatte                          7     öres landh
        Vtsäde j söre gierdet                             10      tunnor
        Norre gierdet                                          9 1/4  tunnor
        Höö till Norre gården                            27      laß 
G     En obrukat wreet till Norre gården           1      tunna
HB   En engeshaga till samma gårdh                 4      laß                                    
H     En obrukat wreet till                                   1/2  tunna

2      Söre gården ähr academiæ        lijka
        medh Norre gården i öretaal och ägor
I       En wreet till Söregården                          2 1/2  tunnor
K     En wreet till samma gårdh                                1/2  tunna                           
L      En wreet till både gårdarna                         7/8  tunna

        Till Nederlunda ähr lijten skogh och
        mulbete, inthet fiskwatn.

   
(Karttext:)


Bälinge ägor
Grundåker
Lille Åkerby ägor
Grund Åker
Leerjordh
Öffuerlunda ägor
Scala Ulnarum