A6:64


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
        Store Åby engen på denne engien, haffua
        deße effterschrifvne sine fiellar.
A     dieße fiellar medh A noterede liggia till
        Närtuna Prestegårdh specificerade folio 58.      
B     Engies fiellar till Lille Åby specificerade folio 69.
C     Engies fiellar till Bergby beleget j Semming
        hundratz häradt och Skestuna sochn
D     Engiesfiellar till Stora Åby folio 61.
E      Engies fiellar Helgåby j Semminghun-
        dratz häradt och Skestuna sochn.
        

  (Karttext saknas)