A6:65


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A     Lilla Åkerby        2    Hemman             30 ½  ores landh¹         
B     Vtsäde det ena åhret                            16 ½  tunnor
C     det andra                                             16 3/4  tunnor
D     Engh till staar höö                                 60      laß
E      Engh till                                               10      laß
F      Engh till                                                 5      laß
        En fiell på Affwunsengien affrijtat och noteret
        medh G folio 66.                                 10      laß


Specialis Explicatio1      Norre gården ähr skatte                       21     ores landh¹
        vtsäde det ena åhret                             11 1/4  tunnor
        det andra                                             11 3/8  tunnor
G      En wreet till Norregården                         3/4  tunnor
         Höö till Norre gården                          52      laß

2      Söre gården ähr academiæ                     9 ½  ores land¹
        Vtsäde det ena åhreet                              5 1/3  tunnor
        det andra åhret                                      5 1/4  tunnor
H      Tombter till både gårderna                
         Höö till Söregården                             23      laß

         Till Lilla Åkerby ähr huarken skogh
          mulebette eller fiskewatn.
 
     

(Karttext:)


Store Åkerby ägor
Leer Jordh
Leer Jordh
Lindberga ägor
Nederlunda ägor
afmätt anno 1639 af Toma Christierszon
Scala Ulnarum

 

¹ D.v.s. öres landh.