A6:66-67


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A     Stora Åkerby        4    Hemman           32     öres landh        
B     vtsäde det ena åhret                             27      tunnor
C     det andra                                             24      tunnor
D     Starengh till                                        100      laß
E      Engesfiell på Affundzengen                     8      laß
F      En ängesfiell till Lindberga specificerad folio 68.                                                 
        

Specialis Explicatio1      Norre gården ähr frellße                        3 2/3  öres landh
        vtsäde det ena åhret                              3       tunnor
        det andra                                              2 3/4   tunnor
G      En wreet noteret medh G folio 68            5/8   tunna
         Höö till Norregårdhen                        14       laß

2      Den 2 gården ähr skatte                      12 1/3  öres landh
        vtsäde det ena åhret                            10 3/8  tunnor
        det andra                                               9 1/4  tunnor
H      En wreet noteret medh H folio 68          1       tunna
         Höö till                                               45       laß

3      Den 3 gården ähr crone                          8      öres landh
        vtsäde det ena åhret                               6 3/4  tunnor
        det andra                                               6       tunnor
         En wreet noterat medh I folio 68           1 1/8   <...>
         En hallff wreet ibidem medh K noteret      1/4   tunnor
         Höö till 3 gården                                 29       laß

4       Den 4 ähr och crone, lijka medh den tridie j öretaal
         och ägor                 
         En wreet noteret medh L folio 68             3/4   tunnor
         En hallff wreet ibidem medh M noteret     1/4   tunna

         Till denne byen ähr skogh, mulbete och
         fiskewatn lijtet
 
     

(Karttext:)


Öster Rickeby 
Leer Jordh
Leer Jordh
Sand Jordh
Scala Ulnarum