A6:68


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt. Närtuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A      Lindberga        3    hemman                 21     öres landh        
B      vtsäde det ena åhret                            18      tunnor
C      det andra                                            14 ½  tunnor
D      Engh till                                               15      laß
         En engesfiell affrijtat och noterat medh F folio 67    30  laß   
E       Engh till                                               10      laß
         Engesfiellen på Affwunzengen noterede
          med H folio 66.                                    3      laß                                            
        

Specialis Explicatio1      Söre gården ähr skatte                            7     öreslandh
        Vtsäde det ena åhret                               6      tunnor
        det andra                                                4 3/4  tunnor
F      En wreet till                                               7/8  tunna
        Höö till                                                 16       laß

2.3    De andre 2 gårdarne ähre skatte lijka medh den 1. j örtal
         och ägor                       
         Deße wreterna som ähre medh G.H.I K L M noterede
         liggia till Store Åkerby ähre specificerade folio 67.
N      En åker fiell till lilla Åkerby och ähr affrijtat
         och noteret medh B folio 65
O      En ängesfiell till Stora Åkerby specificerad folio 67.
         En skogzfiell till denne byen ähr belägen vt medh Meed-
         Siöön
        
        Skogh och mulebethe lijtit.          
         
   

(Karttext:)


Lille Åkerby ägor
Leer Jord
Store Åkerby ägor
Leer Jordh
Swag Jord
Tarffz ägor