A6:70-71


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt. Närtuna Sockn.lNotarum Explicatio

   
A      Bählinge ähr    4  Hemman                   16 2/3 öres landh        
B      Vtsäde det ena åhret                            18      tunnor
C      det andra                                             18      tunnor
D      Hårdwalßengh till                                 40      laß
E      Hårdwallß ängh till                                14      laß
F      Engesfiällar liggia i Niffsta engh              10      laß
        medh R noterede folio 75.  
                                     
        
Specialis Explicatio1      Biörkebacken ähr skatte                          3 2/3 öresland
        vtsäde hwart åhr                                      4      tunnor
        Höö till                                                  14      laß

2      Den 2 gården ähr frellße                          2      öreslandh
        vtsäde hwart åhr                                     2 1/8  tunnor
        Höö till                                                    7      laß

NB   Den 3 gården ähr Academiæ                   5      öres land
        Vthsäde hwart åhr                                   5 3/8  tunnor
        Höö till 3 gården                                   18       laß

4      Den 4 gårdhen ähr Academiæ                 6      öreslandh
        Vtsäde det ena åhret                               6 1/2  tunna
        det andra                                                6 1/2  tunna
        Höö till                                                 25       laß
        
        Till denna byn ähr ingen skogh, lijtet mulbete 
         och inthet fiskewatn.          
         
   

(Karttext:)


Niffsta ägor
Leer Jordh
Leer Jordh
Leer Jord
Scala Vlnarum