A 6: 73


(Rubrik:)        Gottröra  Sockn. 

 
Effterschrefne byiar ähre i Gotröra sochn afmätte


Nifsta                               Folio    75                   
Öster Rickerby                 Folio    76  Dito folio 156                                                  
Wäster Rickerby              Folio    79                    
Stora Ängen                     Folio    80                       
Troosta                            Folio    81
Skarßby                           Folio    83   
Hageby                            Folio    84 
Gotröra kyrkebyn             Folio    87        
Lille Gotröra                     Folio    87
Miölsta                             Folio    88                       
Store Hammaren ett torp  Folio    88                       
Skålhambra med en litten utjord til Rickeby  Folio    89
Määlby                            Folio    91