A6:74-75


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröra Sockn.Notarum Explicatio

   
A      Niffstadh        3    hemman                   15     öres landh        
B      Vtsäde det ena åhret                            26      tunnor
C      det andra                                             26      tunnor
D      Hårdwalßengh till                                 53      laß
E      Engesfiellar till                                       14      laß
 
                                     
Specialis Explicatio


1      Norre gården ähr                                    8     öres land
        Vtsäde huart åhr                                   13 1/2  tunnor
F      En wreet                                                 2 1/2 tunnor
G     En wreet till samma gårdh                        1 1/8 tunna
        Höö till                                                 36      laß

2      Millan gården ähr                                    3 1/2 öres land
        Vtsäde huart åhr                                     6 1/4  tunnor
H      En wreet till                                            1      tunna
         Höö till                                                16      laß

3      Den 3 gården ähr lijka medh den andra j öretal och
        ägor
I       En wreet                                                 1 1/8  tunna

        Till denna byen ähr ingen skogh, lijtet muhlbete,
         inthet fiskwatn

K     Ett torp under Niffstadh 
L      Vtsäde det ena åhret                               1       tunna
M     det andra                                                   5/8  tunna
N      En wreet till torpet                                     5/8  tunna
O      Engh till Närtuna prestebordh specificerat folio 59.
P       Åkerwreet till Närtuna prestebord folio dito
Q      Engesfjellar till Hååsta och Granby.
R       Engesfiellar till Bählinge och ähr affrijtade och
          specificerede folio 71.
S       Åkerwreet till Bälinge
T       Engesfiell till Bälingz torpet.                                  
 


(Karttext:)


Allmenningz ägor
Näßia ägor
Sandjordh
Suag Jordh
Påsta ägor
Scala Ulnarum