A6:76-77


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröra SocknNotarum Explicatio

   
A      Östre Rijckeby    5  Hemman               41     Öhres Landh        
B      Vtsäde det ena åhret                            35     tunnor
C      det andra                                             26     tunnor
D      Obrukat åker                                       <...>
E       Star engh till                                      150      laß
F       Engeshagar till                                     16      laß
G      Hårdwals engh till                                50      laß
H      Lindh till                                              20      laß  

                                    
Specialis Explicatio


1      Wästregården ähr frällße                      10      öres landh
        Vtsäde det ena åhret                              8 1/2  tunnor
        det andra                                               6 3/4  tunnor
I       En åkerfiell till                                        1 3/8  tunna
        Höö till                                                60       laß

2      Den 2. ähr lijka medh den första j öretaal
        och ägor föruthan åkerfiellar

3      Den 3. ähr frellße                                    7     öres landh
        Vtsäde det ena åhret                               6      tunnor
        det andra                                                4 1/2  tunnor
        Höö till                                                 41      laß
                                    
 
4      Den 4. ähr Dannewijkz                           4      öreslandh
        vtsäde det ena åhret                                3 1/2  tunnor
        det andra                                                2 1/2  tunnor
        Höö till                                                 21       laß

5      Den 5. ähr skatte                                  10      öreslandh
        lijka medh den 1 och 2 gården j åker och engh
K     vtsäde på wreten                                    1 7/8  tunna
L      Höö aff engeshagan                                3      laß
        En skogz engh till                                    8      laß

        Till denne byn är godh skogh och mulbete.

NB   Öfferst i denna book är
         en gammal afrijtning till-
         satt öfwer denne byn udi
          folio 156.


(Karttext:)


Diurßby ägor
Åkerby ägor
Leerjordh
Leerjordh 
grundåker
Leerjordh
grund
Scala Ulnarum.