A6:78-79


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröra SocknNotarum Explicatio

   
A      Wester Rijckeby ähr    4  gårdar           33      öres landh        
B       Vtsäde det ena åhret                           37 3/4  tunnor   
C      det andra                                             33 1/2  tunnor
D       hårdwalsengh till                                 48       laß
E       hårdwalsengh till                                  18      laß
F       skogzängh till                                       10      laß
G       En wreet till 3 och 4 gården                      3/4  tunnor
          Åkerwreetar på store ängien
          noteret medh B folio 80 tillhopa            2      tunnor
H       Engesfiel till Skålhambra specificeret folio 89
          Engesfiellar på store engen folio 80        8      laß
                        
           
Specialis Explicatio


1      Norre gården ähr frellße                          7      öres landh
        Vtsäde det ena åhret                               8      tunnor
        det andra                                                7 3/16 tunnor
        Höö till                                                 18       laß

2      Den 2 gården ähr frellße                          8      öres landh
        Vtsäde det ena åhret                               9 1/8  tunnor
        det andra                                                8 1/8  tunnor
        Höö till                                                 20       laß

3      Den 3 ähr frellße lijka medh den andra
        j öretaall och ägor.                                   
        Vtsäde på wreeten medh G noteret            3/8  tunnor
                                      
4      Den 4 ähr skatte                                   10      öres landh
        Vtsäde det ena åhret                             11 7/16 tunnor
        det andra                                              10 1/8  tunnor
        På wreten medh G noteret                         3/8  tunnor
        Höö till                                                 25      laß
 
        Till byn ligger een skogzfiell på Wester
        Wißnarna, Rijckeby fiällen benempt
 


(Karttext:)


Sandh Jordh
Trosta ägor
Brunåker
Lerjordh 
Skällhambra ägor
Leerjordh
Scala Ulnarum