A6:8


(Rubrik:)   Lång- hundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

                                                                                    
       Öhsby skatte vthjordh haffwer sit                       
      
tompte stelle emillan wäster och millom                
       gården j Öhsby som ähr affrijthadh
       folio 9. brukas under Öhsby                 6 2/3  Öres Land
A    Vthsädhe dett ehna åhret                      6       tunnor  
B    Dett andra åhrett                                  4 1/2   tunna
C    Hårdhwaldz Eng till              10               
D    Engeshagha till                       2
E    Engeshaga till                         8          28        laß
F    Engeshaga till                         8     
     
      Skog muhlebethe och fiskewatn
      medh Öhsby

G   Jtt torpestelle
H   Vthsede till torpet                                     3/8   tunnor

 
     
(Karttext:)


Nota Bene
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Denna vthjordh ähr belägen nordost ifrån Öhsby och bör hopafogas därsom står Nota Bene
Scala Ulnarum