A6:80


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröra SocknNotarum Explicatio

   
A      Storaenge på huilka deße efterskreffvne byiar
         haffua sine fiellar
         Skarßby                folio    83.
         Trosta                   folio    81.
         Skålhambra           folio    89.
         Wester Rijckeby   folio    79.
         Biörkeby               folio   <...>
         lille Gotröra            folio    87.       
B      Åkerwretar till Westre Rijckeby folio 79.
C      Åkerwret till Trosta specificeret folio 81.
D      Åkerwret till Skålhambra folio 89.
         
 
(Karttext saknas)