A6:81


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröraa SocknNotarum Explicatio

   
A      Trosta        2    Hemman                         20      öres landh        
B      Vtsäde det ena åhret                               27       tunnor
C      det andra                                                23       tunnor
D      Hårdwallßengh till                                   30       laß
E       Skogzäng starbotn till                             10       laß
F       Skogzäng starbotn till                             10       laß


Specialis Explicatio


1       Den Norre gården ähr skatte                  14       öres landh 
         Vtsäde det ena åhret                              19        tunnor
         det andra                                               16 1/16  tunnor
         Höö aff engierna                                    38        laß
         En ängeshaga                                           4        laß

2       Den 2 gården ähr frellße                           6        öres landh 
         Vtsäde det ena åhret                                8        tunnor
         det andra                                                 6 15/16 tunnor
         Höö aff engierna till                                16        laß
         En änges haga                                          2        laß
 
         Lijtet skogh och mulbete intet fiskewatn
         
         En åker wreet till Trosta på stora
         engen affrijtat och noterat med C folio 80
         på huilken är vthsäde till                               1/2   tunna                                  
   


(Karttext:)


Hageby ägor
Svag Jordh
Suagjord
Skaarßby ägor
Suag Jordh
Wester Rijckeby agor¹
Scala Ulnarum

 
¹  D.v.s. ägor.