A6:82-83


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröra SocknNotarum Explicatio

   
A      Skarßby    4  Hemman                        50 2/3  öres land       
B      Vtsäde det ena åhret                            53      tunnor
C      det andra                                             48      tunnor
D      hårdwalßengh till                                 70       laß
E       hårdwalßengh till                                 20      laß
F       hårdwalsengh till                                 24       laß
G       hårdwalsengh till                                 30      laß
          Engesfiellar på stor engen, som är affritet
         och noteret medh A folio 80.               14      laß
 
                                     
Specialis Explicatio


1      den Norre gården ähr skatte                 15 2/3  öres landh
        Vtsäde det ena åhret                               16 3/8   tunnor
        det andra                                              14 7/8  tunnor
        Höö till                                                 45       laß
        Höö aff Engbärskiärret                           5        laß

2      den andre gården ähr skatte                  10      öres landh
        Vtsäde det ena åhret                               10 3/8   tunnor
        det andra                                               9 1/2   tunnor
        Höö aff engierne                                  28        laß
H      En skogzengh till 2 gårder                     4         laß

3      den 3 gården ähr skatte                        16 1/2   öres landh
        Vtsäde det ena åhret                               17 1/4   tunnor
        det andra                                             15 5/8   tunnor
        Höö aff engierne till                              47        laß
        Höö aff Swalemoßen                             3        laß
I       En skogz engh till                                   6        laß

4      den 4 gården ähr och skatte                   8 1/2   öres landh
        Vtsäde det ena åhret                              8 7/8   tunnor
        det andra                                               8        tunnor
        Höö aff engierne till                              24        las
        Aff Swalemoßen                                    2        laß
K     En skogz engesfiell till                             4        laß

        Till denna byn ähr godh skogh   
        och muhlbete, fiskewatn till
        nödtorfften.(Karttext:)


Sandjordh
grund Jord
Sandmylla
Sandmylla
Kyrkiebyens ägor
Sandmylla
Hageby ägor
Sandmylla
Sandmylla 
Scala Ulnarum.