A6:84


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt.Notarum Explicatio

   
A      Hageby    3  Hemman                          18     öres landh        
B      Vtsäde det ena åhret                            23      tunnor
C      det andra                                             14 3/4 tunnor
D      Hårdwallß engh till                               20      laß
 
                                     
Specialis Explicatio


1      Westregården ähr skatte                       10     öres landh
        vtsäde det ena åhret                                12 3/4  tunnor
        det andra                                               8 1/8  tunna
E      Obrukat wret till                                     1 1/4  tunna
        Höö aff engen                                      12       laß
F      En skogz engh till                                 12       laß

2      den millan gården ähr skatte                   4       öres landh
        vtsäde det ena åhret                               5 1/8   tunnor
        det andra                                               3 1/8   tunnor
        höö aff engen                                         3        laß
G     En skogz engh till                                    5        laß

3      den 3 gården ähr academiæ lijka medh den
        andra i öretaall och ägor                        
H      En skogzängh till                                    5        laß
I       Åkerwreet till 2 gården                              3/4   tunna
K     Åkerwret till 3 gården                                3/4   tunnor
 
         Skogh, mulbeet och fiskewatn till nödtorfften

         J denne ängen medh D noterat tager och
         Miölsta effter sitt öretaal.(Karttext:)


Sandmylla
Sandmylla
Skarßby ägor
Trostadh ägor
Scala Ulnarum.