A6:88


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröra Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Miolstadh¹    1  Skathemman                 8     öres land       
B      vtsäde det ena åhret                             12      tunnor
C      det andra                                             10      tunnor
D      hårdwalß engh till                                   4      laß
         höö aff engen widh Hageby medh D noteret
         folio 84                                                 6      laß
E       Starhammaren et torp vnder Miolsta¹
F       Vtsäde till torpet                                       3/4 tunnor
G       det andra åhret                                         3/4 tunnor
H       höö till                                                14      laß 

         Skogh mulbete och fiskewatn till nödtorfften(Karttext:)


Sand Jordh
Wängh Siön
Sand Jord
Hageby ägor
Scala Ulnarum.

 

¹ Miolstadh och Miolsta är i registret folio 73 angivet som Miölsta.