A6:89


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröra Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Skålhambra    3  Hemman                   24      öres land       
B      vtsäde det ena åhret                             28      tunnor
C      det andra                                             28      tunnor
D      Hårdwalß engh till                                48      laß
E      Hårdwalß engh till                                45      laß
        Engesfiellar på store engen som
        ähr medh A noteret folio 80                    4      laß
    
                                
Specialis Explicatio


1      Den 1 gården skatte                         8      öres landh
        vtsäde det ena åhret                                  9 1/3  tunnor
        det andra                                               9 1/3  tunnor
F      Obrukade wretar                                   1 1/2  tunna
        Höö aff engierna till                              33       laß
G      En änges haga till                                 18       laß

2      den 2 ähr frellße                                     4      öres landh
        vtsäde huart åhr                                      5 3/4  tunnor
H     Obrukat wreet till                                    3 1/4  tunna
I       Brukade wret till                                     1 1/8  tunna
        höö aff engerna till                                16       laß
K     En änges haga till                                  10       laß

3      den 3 ähr skatte, lijka medh den 1.
         i öretaall och ägor .                       
L       Brukade wret till                                    1       tunna
         Höö aff engierna till                              33       laß
M     En änges haga till                                  10       laß
N      En betes haga till 3 gården
        
         Här inne är en skatte Vtjordh, huilken
         brukas aff skattebonden j Rickeby
         4 öres landh lijka med den andre
         gården j åker och engh .

        En engesfiell widh Wäster Rickeby
        affrijtat och noterat medh H folio 79         4       laß                      
        
        

(Karttext:)


Mälby ägor
Rekeby ägor
Sandjordh
Sandjordh
Sandjord