A6:9


(Rubrik:)   Lång- hundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

   
A    Öhsby    3    hemman                      32      Öres Land
B    Vthsädhe dett ehna åhrett                26 3/4  tunnor    
C    Dett andra åhret                              17 1/4  tunna
D    Hårdwaldz äng till         54                                
E     En hårdwaldz äng till    18               78       laß                       
F     En engieshage till            6


Specialis Explicatio


1     Wäster gården ähr skatte-                        
       hemman                                          10      Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhret                   8 1/4  tunna
       Dett andra åhrett                               5 3/8  tunnor
       Höö till                                           24       laß

2     Millan gården ähr skatte-
       hemman                                          14      Öres Land
       Vthsädhe dett ehna årett                  11 5/8  tunnor
       Dett andra åhrett                               7 1/2  tunna
       Höö till                                            34      laß  
                                       
3     Östre gården ähr cronehemman          8      Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhret                    6 5/8  tunnor
       Dett andra åhret                                 4 1/4  tunna
       Höö till                                             19      laß

       Till Öhsby ähr skogh till weedh
       och gärßle, mulebeet och fiske watn
       till nödtorfften
         

    
(Karttext:)


Nota Bene
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Toffsta ägor
Nota Bene 
Sandmylla
Sandmylla
Gilberga äghor
Garns wijken