A6:90-91


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Gottröra Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Määlby    3  Hemman                          27     öres landh        
B      vtsäde det 1 åhret                               43      tunnor
C      det andra                                             38      tunnor
D      Engh hallffparten hårdwall och hallff, starbotn    100      laß
 
                                     
Specialis Explicatio


1      den Westre gården ähr frellße                10     öres landh
        vtsäde det ena åhret                              15 7/8  tunnor
        det andra                                              13 9/16 tunnor
E      En wreet                                                 3 1/4  tunnor
        Höö aff engen till                                   37      laß
 
2      Millan gården ähr frellße lijka med den förre
        j ohretaal¹ och ägor
F      En wreet medh brukat och obrukat åker  3 1/2  tunna              

3      den Östregården ähr skatte                      7      öres landh
        vtsäde det ena åhret                               11 1/8  tunnor
        det andra åhret                                        9 7/tunnor                            
G     Wreter till Östregården                            1 3/4  tunnor
K     Höö till Östergården                              26      laß
 
        Skogh och mulbeet till nödtorfften,
 


(Karttext:)


Mo Jord
Sandjord
Sandjordh
Skålhambra ägor
Sandjordh
Sandjord
Sandjord
Scala Ulnarum.
 


1 D.v.s. örestal.