A6:93


(Rubrik:)        Hwseby  Sockn  

 
Effterschrefne byiar ähre i Hwseby sochn afmätte.                                                            Folio                   
Åby                                                         95                                                    
Framsta med en vtjord                             96                      
Hambra torp med äng till Wackenberga    97                         
Läckestadh                                             98
Dito Skogäng är                                       99 et 100
Qwarnebohlet                                        101
Måålsta med en utjord                           102                     
En skogäng til Måhlsta                           104
Philipzboda                                            105                        
Tarff                                                      106                       
Tuna                                                      108
Dito Skogäng                                         109
Wackenberga                                         111 dito 97 et 112
Bleketorpet                                            112
Tibbelle                                                  113
Staarby                                                  115  NB på chartibeskrifningen kallas
Heemskiäl                                              116 detta Steenby .
Uthstadh                                                117 - 157
Walla hammaren en skogäng             118
Wälteby                                                 120
Walbytorp                                              121
Walby                                                    123
Öwike                                                    158